Styre

Anders Ole Sunnarvik - leiar (1 år)

Mobilnr: 90732401

Berit S. Osa - nestleiar/kasserar
Mobilnr: 90060254

Cathrine S. Holsen Gardner - skrivar
Mobilnr: 46681680

Per Ole Solli
Mobilnr: 99284344
Heidi Rimmen (ny)
Magne Karlsen (ny)
Tommy Agledal (ny)

Val - valkomite 2013

Iris Agledal - leiar
Silje Ø. Standal

Revisor
Arthur Førde
Anne Karin Hamn Vassby

Styret 2011-2012

Anders Ole Sunnarvik - leiar
Mobilnr: 90732401

Berit Seljeseth Osa - kasserar
Mobilnr: 90060254

Cathrine S. Holsen Gardner - skrivar
Mobilnr: 46681680

Margunn Tonheim - styremedlem
Mobilnr: 47416219

Silje Ødegård Standal - styremedlem
Mobilnr: 47689092

Erling Ness - styremedlem
Mobilnr: 91670476

Per Ole Solli - styremedlem
Mobilnr: 99284344