Tryggleik

Som tidligare år ynskjer vi å ha med oss utstillarar som kan vere med å heve kunnskapen om tryggleik anten det gjeld

trafikk, i heimen eller på sjøen.