Bil/Tilbehøyr

I år kan du få sjå mange av haustens nyheite på bilfronten og mange gamle nyheite under Eikefjord Dagane.
Gjerne vankar det særs gode tilbod også :-)