Eikefjord Grendalag

Eikefjord Grendalag er eit utøvande og arbeidande lag for å fremje
vekst, trivsel og samhold i Eikefjorden med tilhøyrande bygdelag.
Laget skal vere det offisielle høyringsorganet med omsyn til saker som
vil få verknad for vårt område. Det kan vere av kommunale, fylkeskommunale, statlege eller av privat art. Laget skal vere samlande
for alle lag og organisasjoner i området og søke samarbeidspartnarar
utanfor vårt naturlege nedslagsfelt om det fell seg naturleg å gjere.
Vedtekter.

Aktuelt


Eikefjorddagane 2016

For info om eikefjorddagane 2016 kan du gå inn på våre nettstader:

www.eikefjord.net

https://www.facebook.com/events/990641914326936/

___________________________________________________

Eikefjorddagane Jubilerer i 2013

--------------------------Sjå programheftet ED 2013------------------------
--------------------------Sjå programplakat ED 2013------------------------
--------------------------- Sjå plakat kyrkjekonsert--------------------------

Årsmøte i Eikefjord Grendalag

Grendalaget heldt årsmøte på Alhuset søndag 7 April og la fram årsmeldinga for 2012 med godt oppmøte av lag og organisasjoner i bygda.
Les årsmeldinga

her